יום רביעי, 7 בדצמבר 2016

התאמה זוגית לפי הקבלה

נומרולוגיה קבלית
התאמה זוגית לפי שמות ותאריך לידה.

כיצד ניתן לפי הנומרולוגיה הקבלית לערוך התאמה זוגית?


חכמת הקבלה מלמדת כי הנומרולוגיה הקבלית ,היא תורת המספרים הרוחניים והמיסטיים, הקבלה מבארת את העיקרון הסימבולי - בו קיים הממד המיסטי והרוחני, בכול אחד מ 10 הספירות בקבלה. והשפעתם על המתרחש בעולם מבחינה אוניברסלית  ואישית. הנומרולוגיה הקבלית מנתחת בהגיון מתמטי את מאורעות חיי האדם לרבות גורלו ומזלו. ומספקת לנו ידע ושפע רב בתחום הנומרולוגיה הקבלית.

הנומרולוגיה המערבית מייחסת לכל מספר יחיד 1-9 משמעות מיסטית ורוחנית. הנומרולוגיה הקבלית לעומתה מייחסת לכל מספר יחיד 1-9 תכונות אלוקיות ייחודיות הנקראות "ספירות", 10 הספירות שהן חלקי תכונות של הבורא, אותם האציל ממנו לאדם ביום בריאתו, "נעשה אדם בצלמנו ודמותנו", "בצלם אלוקים ברא אותו". 

לכל אות יש יחס, משמעות וההתייחסות, האותיות המרכיבות את שמות האדם הם צירופים של סודות, 22 אותיות האלף בית, ביחד עם 10 הספירות מהווים ל"ב (32) סודות עליונים וכמוסים מהם נברא ומתקיים היקום.

נומרולוגיה קבלית נותנת הסברים ומשמעות ביחס ל 10 הספירות בקבלה, קיומו של האדם האדם בעולם הזה אינה מקרית, היא רצון ובחירה אלוקית, גורל האדם נקבע לפי בחירת הנשמה, קארמה - "שיעור ותיקון"

ולכן שום דבר אינו מקרי ולכול דבר יש הסבר מיסטי ורוחני לפי הקבלה.

"לא טוב היות האדם לבדו", בריאת האישה גם אינה מקרית, היא נוצרה כעזר לאדם, לאדם נקבע ייעוד ותכלית כאשר האישה נבראה בהתאמה אישית כעזר כנגדו.

ולכן דרך חכמת הקבלה, והנומרולוגיה הקבלית ניתן לערוך התאמה זוגית לפי הקבלה תוך התייחסות לעשר הספירות הקדושות, מאחר והספירה 10 היא סיפרת מלכות מקבלת מכולם ונותנת לכולם לא נהוג להשתמש בה, ולכן גם בקבלה המספר 10 נחשב ל 1

אופיו אישיות תכליתו וייעודו של האדם נקבעים על ידי בחירת הנשמה בטרם בואו לאוויר העולם של האדם.

הרעיון המרכזי שעומד מאחורי "הנומרולוגיה הקבלית" הוא " הכול צפוי ו" הרשות נתונה". הנשמה היא הבוחרת את הגוף, הגוף הוא רק מלבוש פיזי, היא בוחרת את שמו, את ייחוסו - הורים, את מקום לידתו וזמן לידתו.

נומרולוגיה קבלית עוסקת בפענוח וניתוח הסודות המסתתרים בתאריך הלידה ושמות האדם, לפי חכמת הקבלה והנומרולוגיה הקבלית, כל מספר יחיד טבעי מקיים בתוכו כוחות ואנרגיות ייחודיים, השונים זה מזה ולכן לתאריך הלידה יש השפעה מיסטית רוחנית על מסע חייו של האדם.

התאמה זוגית לפי הקבלה


מיסטיקנים, רבנים ומתקשרים הבקיאים ברזי הקבלה ומשמעות 10 הספירות הקדושות. הם העלי ידע קבלי ורוחני גבוה במתן משמעות מיסטית לאותיות.

האותיות הן ייעוד תפקיד סגולות ותכונות, המספרים והספירות הן דרך ומסלול חיים גורל.

לכן רבנים מתקשרים ומיסטיקנים הבקיאים בחכמת הקבלה, מבינים את אישיות האדם, על ידי ניתוח ופענוח תכונות האופי והאישיות, מחזורי החיים, דפוסי חשיבה, חושים ורגשות, גורל וייעוד דבר המאפשר לערוך לערוך התאמה זוגית לפי הקבלה

הרשב"י בספר הזוהר הלא היא חכמת הקבלה, אומר "אין הברכה שורה אלא במקום שנמצאים זכר ונקבה" (ויצא דף קס"ה ע"ה ) "ואשתמע דאדם וחוה כחדא אתבריאו בזיווגה חד, מיד ויברך אותם, דלית ברכתא שריה אלא באתר דאשתבחו זכר ונוקבא".

בריאת האדם והאישה קשורים לסודות עליונים - פנימי וחיצוני. האישה מבטאת את הפנימיות הגבר את החיצוניות. הם נבראו זה לצד זה, משלימים זה את זה (בראם), נולדו מזיווג אחד.

זכר לפי הנומרולוגיה הקבלית זכר = 227 =11 = 2. 2 בקבלה היא ספירת החכמה, נקבה = 157 =13 = 4 ספירת החסד,

האישה נבראה ממידת החסד, עזר כנגדו. לפי הקבלה המילה אהבה = 13= 4 חסד. לפי מחשבון נומרולוגי זה אהבה היא חסד אשר נעשה עם האדם, כל זיווג מוצלח נקבע לפי מידת החסד ומרקם היחסים שבין הגבר לאישה.

מיסטיקנים און ליין - מתקשרים מומלצים מומחי קבלה יבצעו עבורכם "התאמה זוגית לפי הקבלה, יסייעו לכם בגילוי "מה צופן לכם העתיד בתחום הזוגיות", זירוז במציאת אהבה וזיווג הוגן, על ידי ברכות קמעות וסגולות מהקבלה, בדיקת שמות, הוספת שמות, שמות לתינוקות, הריון, פתיחת מזל, שלום בית והחזרת אהבה, הכול הנומרולוגיה הקבלית חכמת וסודות הקבלה.

קבלה ונתינה. קבלה פשוטה, נקייה לא משוחדת ואינטרסנטית, אהבה היוצרת הרמוניה, כבוד הדדי, שלמות אהבה טהורה ללא תנאים.

התאמה זוגית לפי הקבלה או לפי הנומרולוגיה הקבלית צריכה לקיים חיבור רוחני ומיסטי, לפי האותיות ותאריך הלידה, הרמוניה הדדיות והשלמה זה את זה.

מיסטיקנים - התאמה זוגית לפי הקבלה, ניתוח השמות הפרטיים ותאריך הלידה העברי, של הגבר והאישה, תחזית נומרולוגית אשר תשקף את המציאות האפשרית או לא אפשרית הצפויה לבני הזוג.

חכמת הקבלה תסייע למקובל או למיסטיקן לפענח לראות ולהבין מה הם הסיבות אשר מביאים בני זוג ל "משבר בזוגיות" פרידות, גרושים, קנאה, כעסים ואובססיה. סיכוי החזרת אהבה לפי הקבלה,

התאמה זוגית לפי הקבלה, תלמד את המקובל או המיסטיקן להבין את הפוטנציאל הקיים בכל קשר זוגי וסיכוי הצלחת הקשר.

חכמינו ז"ל מסרו לנו שמידת יכולתנו והבנתנו מתחילה עם האותיות, דבור, מחשבה, שמיעה, ראייה, ולכן אנו נבדלים מכל היצורים החיים האחרים "מותר האדם מן הבהמה".

אנחנו בעלי יכולת להביע, מחשבות ורעיונות, תחושות וצרכים דרך המעשים, בדיבור והגייה של האותיות, תכונה נעלית שהוענקה לנו על ידי הקב"ה.

הבנה בין אדם לאישה, נועדה לשרת את הנשמה בדרכה לעבר השגת השגות רוחניות גבוהות מאוד,

האותיות והמספרים הם כלי ניווט ופענוח חיוני ביחסי אנוש.


לכל אות מילה מספר יש סודות רוחניים עליונים, המעידים על קווי אופי ואישיות של האדם, דבר שאנו למדים מהתלמוד "יעידו על המלים שדיברו דייריו".

אותיות יוצרות מילים, המילים הם תווים וקודים, שפה מופשטת עמוקה, אוצרות של המחשבה בתוכם, יש בהם צליל, צורה, תיאור, ראייה, תמונה, רגשות, וחושים מופשטים.

אותיות באמצעות צירופן הן בעצי כלי התקשורת שלנו והיכולת שלנו לשכנע ולהשיג דברים.התאמה זוגית מיסטיקנים מומלצים בטלפון